Autobaterie, Akumulátory, Baterie

Autobaterie, Motobaterie, Trakční a Lodní baterie, Staniční a Záložní baterie
Akumulátor (autobaterie, motobaterie) je zásobníkem elektrické energie našeho vozidla, proto je velmi důležitou součástí, závisí na něm spolehlivost uvádění motorového vozidla do činnosti i funkce dalších agregátů. Vydanou energii mu vrací nabíjecí souprava vozidla, která musí splňovat předepsané parametry tak aby docházelo k jeho správnému dobíjení.
Autobaterie, motobaterie obecněji akumulátor je elektrochemický zdroj stejnosměrného elektrického proudu, který současně slouží pro opakované uchovávání elektrické energie. Akumulátor je sekundární článek, který se musí nejdříve nabít a poté slouží jako zdroj elektrické energie. Akumulátor je složen ze záporné deskové elektrody (katody) a kladné deskové elektrody (anody), mezi ně je vložen separátor (deska z elektricky nevodivého materiálu) ponořeno do elektrolytu (roztok kyseliny sírové a vody o hustotě 1,285kg/dm3), tuto sestavu nazýváme článkem. Pro výrobu kladných a záporných deskových elektrod slouží olovo, které má schopnost opakovaně bez poškození vydat najednou velký proud potřebný při startu vozidla.
Autobaterie, motobaterie je sestava článků o napětí 2,1V počet článků dává napětí autobaterie.
Autobaterie 6V složena ze tří článků 3x2,1, autobaterie 12V složena z šesti článků 6x2,1.

Autobaterie:
VARTA   OPTIMA   AKUMA   WINNER   ZAP   STARLINE   MAFF     

Motobaterie:

VARTA   FIAMM

Trakční baterie:
VARTA    OPTIMA   WINNER    BANNER

Lodní baterie:
VARTA   OPTIMA   WINNER   ZAP

Solární baterie:
WINNER

Staniční a Záložní baterie (zdroje):
WINNER

ÚDRŽBA Autobaterie, Motobaterie      ÚDRŽBA Trakční baterie     ÚDRŽBA Staniční, Záložní baterie