Servis opravy ABS WABCO, HALDEX, KNORR

Středisko oprav a prodeje náhradních dílů Staré Město u Uherského Hradiště Zlechovská 1699, areál ZZN


Servis Opravy Diagnostika brzdových systémů ABS WABCO, HALDEX, KNORR Bremse

- Zajišťujeme opravy, servis a seřízení brzdových systémů WABCO, HALDEX, KNORR Bremse včetně ABS, ASR, EBS, ECAS

- Prodej náhradních dílů, brzdových systémů a systémů pérování WABCO, KNORR, HALDEX  pro všechna nákladní vozidla, autobusy, přípojnou a zemědělskou techniku.

 • Kompresory a kompresorové agregáty
 • Vysoušeče vzduchu, regulátory tlaku
 • Víceokruhové jistící ventily
 • Regulační, přepouštěcí a redukční ventily
 • Vzduchojemy a odvodňovací ventily
 • Pedálové ventily
 • Ventily parkovací brzdy
 • Zátěžové regulátory
 • Řídící ventily přívěsu
 • Brzdiče přívěsu
 • Řídící jednotky ABS vozidlo a přívěs
 • Snímače brzdné síly EBS+CBU jednotky
 • Magnetické ventily ABS
 • Nápravové modulátory EBS
 • Řídící ventily přívěsu EBS
 • Ventily EBS systému návěsu, přívěsu
 • Senzory ABS a připojovací kabely
 • Membránové brzdové válce
 • TRISTOP brzdové válce
 • Membrány a vidlice brzdových válců
 • Kotoučové a bubnové brzdy
 • Ventily pérování a zvedací ventily
 • Ventily zvedání náprav
 • Ventily systému ECAS
 • Měchy a tlumiče pérování, kabinové rlumiče
 • Spojovací hlavice, spirálové hadice a propojovací káble
 • Spojkové posilovače
 • Tlumiče hluku
 • Ovládací a dvoucestné ventily
 • Elektromagnetické ventily
 • Spínače tlaku a tlakové ventily
 • Komponenty ABS, EBS
 • Vzduchové brzdové ventily ASR, ABS, EBS, ECAS
 • Díly PERROT brzdové jednotky, bubnové a kotoučové brzdy, brzdové pakny, destičky
 • Opravárenské sady na kompresory a ventily


Cena za hodinu práce bez DPH:

diagnostika - opravy ABS WABCO, HALDEX, KNORR 690,-


Co je ABS
(Anti Blocking System, Anti-lock Brake System, Anti Blokier System, Protiblokovací systém)

ABS je jedním ze základních prvků aktivní bezpečnosti vozidla, automaticky reguluje brzdnou sílu na každém kole tak, aby nedošlo k zablokování žádného kola. Umožňuje stálé odvalování jednotlivých kol a zabrání adhezi mezi kolem a vozovkou. Tím zajistí stabilitu, ovladatelnost a řiditelnost vozidla i v krytických situacích (prudké intenzivní brzdění, brzdění na kluzké vozovce)
ABS obecně nabízí lepší ovládání vozidla a snižuje brzdnou dráhu na suchém a kluzkém povrchu, ale na nezpevněném povrchu, jako je štěrk, může výrazně prodloužit brzdnou dráhu, i když stále zlepšuje ovládání vozidla
Systém ABS na vozidle tvoří snímač otáček, řídící jednotka a regulační ventil (počet snímačů otáček a regulačních ventilů = počet kol vozidla)
Pokud řídící jednotka prostřednictvím snímače otáček dostane signál, že je kolo blokováno, krátkodobě sníží tlak v brzdovém systému a tím uvede kolo znovu do pohybu. Při intenzivním prudkém brzdění systém ABS může uvolnit kolo 12–16× za sekundu až do zastavení vozidla. Činnost řidič pozná na vibracích brzdového pedálu. Systém ABS se automaticky vypíná při rychlostech (asi 30 km/h. podle typu).

Co je ASR (Antrieb Schlupf Regelung, Anti Skid Regulation, Protiprokluzový systém)
ASR pracuje v součinnosti se systémem EDS a řídící jednotkou motoru. Narozdíl od EDS může ASR pracovat při každé rychlosti vozidla. Systém ASR sníží točivý moment motoru na hodnotu, kterou jsou kola za snížených adhezních podmínek schopna přenést na vozovku, aniž by se protáčela. Systém ASR tak zvyšuje bezpečnost a stabilitu jízdy na kluzkém povrchu, zároveň zabezpečuje plynulé zrychlení bez prokluzujících kol. Při jízdě v zatáčce působí systém regulace prokluzu proti nedotáčivosti vozidla a zvyšuje jízdní stabilitu.
Snímače otáček kol, které jsou společné s ABS, neustále sledují otáčky kol hnané nápravy. Řídicí jednotka, která je také společná s ABS, porovnává tyto údaje s otáčkami kol nepoháněné nápravy. Pokud na základě signálů ze snímačů otáček řídící jednotka vyhodnotí, že dochází k prokluzu hnacích kol, je řídicí jednotkou vydán pokyn, aby toto kolo bylo přibrzděno. V případě vyšší rychlosti je řídicí jednotkou motoru vydán příkaz ke snížení točivého momentu motoru vynuceným ubráním plynu. Následkem tohoto zásahu se kola přestanou protáčet.
Je-li systém ASR při jízdě aktivní bliká kontrolka na přístrojové desce. Řidič může následně přizpůsobit styl své jízdy, zároveň je varován, že se nachází na vozovce s horší adhezí. ASR lze vypnout např. při jízdě se sněhovými řetězy, kdy je prokluz nevyhnutelný. Automobil vybavený ASR zároveň obsahuje elektronickou uzávěrku diferenciálu EDS, která působí do rychlosti 40 km/hod.
Existuje celá řada příbuzných systémů na podobných principech. Různé automobilky však používají různá označení: ASR, ASC, DTC, ETC, ETS, TCS a TC.

Co je EBS (Electronically Controlled Brake System)
Systém EBS zvyšuje bezpečnost provozu u vozů s nástavbou i u tahačů s návěsem a souprav s přívěsem. Spolupráce mechanických brzd kol s pomocnými brzdami zlepšuje bezpečnost i účinnost brzdění. Elektronický brzdový systém spojuje prvky provozní brzdy se systémy odlehčovacího brzdění ( Retardér, motorová brzda ). Zamezuje blokování jednotlivých kol při brzdění. Optimalizuje brzdnou dráhu, zlepšuje jízdní stabilitu rozložením brzdných sil aby byla zajištěna maximální přilnavost kol k povrchu vozovky.
Systém se snaží zajišťovat rovnoměrné opotřebení brzdového obložení na všech kolech. Brzdové obložení pak může být měněno najednou, čímž se snižují provozní náklady (doby odstávky vozidel).
Elektronicky ovládaný brzdový systém je navíc i velice spolehlivý.
Jeho velkou výhodou jsou rozšířené možnosti diagnostiky celé brzdové soustavy a optimální sladění brzdných sil jednotlivých náprav i celých jízdních souprav.
Po stlačení pedálu jsou signály pro brzdy odesílány do řídicí jednotky EBS. Další informace dodá množství senzorů pro rychlost otáčení kol a opotřebení brzdového obložení a řídicí jednotka určí brzdicí tlak pro jednotlivé nápravy a kola. Modulátory přitom regulují tlak vzduchu přiváděný do brzdových válců. Součástí systému EBS je také pneumatický záložní systém.

Co je ECAS (Electronically Controlled Air Suspension)
ECAS znamená elektronicky řízené vzduchové odpružení. Jde o pneumaticko-elektrický systém, který zaručuje optimální jízdní komfort. Poskytuje konstantní výšku podvozku nezávisle na zatížení, hlídá stabilitu a naklánění. Jednotka ECAS určuje a nastavuje vhodné odpružení. V případě náhlého úhybného manévru a nebezpečí převrácení vozidla, změní jednotka charakteristiku odpružení na tvrdší. Po dokončení manévru a návratu do stabilní stopy jednotka opět přepne odpružení zpět na měkkou. Při výpadku systému je z bezpečnostních důvodů automaticky nastavena tvrdá charakteristika odpružení.
Jeho možností je nastavit a uložit do paměti určité řidičem nastavené výšky podvozku a znova je vyvolat. Toho se využívá zvláště při nakládání a vykládání nákladu u opakujících se nakládacích a vykládacích míst.Velkou výhodou pneumatického podvozku je, jak už je výše zmíněno stálá výška podvozku nezávisle na zatížení. Elektropneumatické rozdělovací jednotky při zatěžování vozidla postupně tlakují pružící měchy na základě změny polohy snímače hladiny podvozku.
- možnost snížení vozidla při nakládce a vykládce, při nastupování a vystupování cestujících
- umožňuje řidiči nastavení výšky vozidla při průjezdu přes velké nerovnosti nebo strmé
  nájezdové úhly (železnice, příjezdové cesty, nájezdové rampy)
- umožňuje snížit výšku vozidla při průjezdu nízkých podjezdů

Co je EDS (Elektronische Differentialsperre, Elektronická uzávěrka diferenciálu)
EDS= systém elektronicky řízené uzávěry diferenciálu. Samočinně přibrzďuje protáčející se kolo hnací nápravy s cílem vyrovnat silový poměr na obou kolech. Pomocí snímačů systému ABS řídicí jednotka neustále sleduje a vyhodnocuje otáčení obou hnacích kol. Pokud rozdíl otáček levého a pravého kola odpovídá prokluzu kol, vyšle řídící jednotka signál a systém ABS/EDS protáčející se kolo přibrzdí. Přibrzděním protáčejícího se kola dojde k vyrovnání hnacího momentu na obou kolech a výsledný účinek je podobný jako u mechanické uzávěry diferenciálu.
Tento systém motorista ocení především v zimních měsících a při jízdě na vozovce se špatnou přilnavostí hnacích kol.
Potřebný tlak k přibrzdění prokluzujícího kola vytváří čerpadlo. Systém se automaticky vypíná při dosažení rychlosti cca 40 km/h

Co je EBV (Elektronische Bremskraftverteilung) EBD (Electronic Brake Force Distribution)
Elektronické rozdělování brzdné síly EBV provádí samočinnou úpravu brzdného tlaku mezi přední a zadní nápravou.
Při brždění je zadní náprava nadlehčována a hrozí rychlé zablokování kol. Systém EBV tomu zabraňuje rozdělením brzdné síly (tlaku) mezi přední a zadní nápravu. U moderních vozů je součástí systému ABS a nahrazuje dříve používaný mechanicko-hydraulický zátěžový regulátor. Řídící jednotka ABS porovnává při brždění rychlosti zpomalování kol přední a zadní nápravy. Pokud zjistí, že zadní kola zpomalují výrazně rychleji než přední aktivuje elektro-hydraulické ventily, které sníží tlak v okruzích zadních kol ještě dříve než začne pracovat systém ABS.
Díky optimálnímu brzdnému výkonu zadních kol dochází k menšímu zatížení brzd předních kol. Méně se zahřívají, a tím se zmenšuje nebezpečí zeslabení účinku brzd v důsledku jejich ohřevu.

Co je ESP (Electronic Stability Program, Elektronický stabilizační program)
Elektronický stabilizační systém ESP zvyšuje kontrolu nad vozidlem v mezních situacích dynamické jízdy. Snižuje nebezpečí vyjetí ze silnice a zlepšuje stabilitu vedení stopy. ESP rozpozná zvolený směr a reakci vozu. Zahrnuje systémy ABS, EDS, EBV, ASR, MSR. Navíc obsahuje snímač úhlu natočení volantu, příčného a podélného zrychlení a rotace vozu okolo těžiště. Řídící jednotka ABS/ESP vyhodnocuje údaje snímačů asi každých 7 ms. Kromě zásahů do řízení motoru je možný zásah i do automatické převodovky. O činnosti ESP je řidič informován blikáním kontrolky. Funkci ESP/ASR lze vypínačem vypnout např. při jízdě se sněhovými řetězy nebo vyprošťování z hlubokého sněhu.

Sdělte Vámi požadovaný rozsah opravy nebo požadavek na náhradní díly do poptávkového formuláře. Na Váš dotaz k opravě, či dodávce náhradních dílů zašleme cenovou kalkulaci v nejkratší možné době. Nebo volejte 606797151